Klagevejledning

Hvis du vil indgive en klage eller har spørgsmål til samme, vil vi være behjælpelige med, at guide dig igennem denne process.

Patientklagenævnet - klag over sundhedsfaglig behandling

Patienterstatningen - Behandlings- og lægemiddelskader

Utilsigtede hændelser - for utilsigtede hændelser sket på klinikken